Det har vært tydelige skiller i draktskikken mellom de ulike områdene i Telemark. I bunad- og folkedraktsammenheng er det vanlig å dele området i tre hoveddeler: Øst-Telemark, Vest-Telemark og Tinn. I tillegg har Nedre Telemark hatt en draktskikk som skiller seg fra de andre, og som viser slektskap både mot vest og øst. Samtidig tok dette området lettere inn nye motetrekk enn resten av Telemark. Hele artikkelen