Bunader fra Buskerud

Buskerud har to av de dalførene i Norge der folkedraktskikken holdt seg lengst, samtidig er det tydelige skiller i draktskikken mellom de ulike områdene. Buskerud deles gjerne inn i fem hovedområder: Hallingdal, Numedal, Sigdal-Eggedal-Krødsherad, Nedre Buskerud og Ringerike. I både Hallingdal og Numedal har det vært tydelige skiller i kvinnenes draktskikk mellom de øvre og de nedre områdene. Hele artikkelen