Bunader fra Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane har sterke drakttradisjoner, og det er vanlig å dele området inn i tre hoveddeler: Nordfjord, Sunnfjord og Sogn. Når det gjelder drakttradisjonene for kvinner, er det i tillegg klare forskjeller mellom Ytre Sogn og de midtre og indre delene av Sogn. Også innenfor Sunnfjord kan en finne variasjoner i draktskikken, men ettersom bunadene derfra blir regnet som Sunnfjord-bunader, sjøl om det mest omfattende kildematerialet er fra Jølster, følger kartet her den inndelinga. Hele artikkelen