Skaut, hodeplagg for kvinner, til bunad sydd av linlerret, brukt ved høytidelige anledninger av gifte kvinner (mest i Hordaland); også strimmel av lin eller knipling under lue (mest i eldre tider og på Vestlandet).