Bunader og folkedrakter fra Agder

Agder har en rik folkedrakttradisjon, der særlig Setesdal står i en særstilling. I Setesdal levde den tradisjonelle folkedraktskikken så lenge at den har hatt en ubrutt overgang til dagens bunad. Dette innebærer at mange har stor kunnskap om bunaden og hvordan den ble brukt tradisjonelt. Når det gjelder kvinneklærne er Setesdal også preget av den mest alderdommelige draktskikken vi har i Norge. Hele artikkelen