Folkedraktskikken i Nordland er ikke så grundig undersøkt. Bunad- og folkedraktrådet har vært på feltarbeid i enkelte deler av fylket, og andre enkeltpersoner og organisasjoner har også jobbet med dokumentasjonsarbeid. Men en har foreløpig ikke utledet lokale variasjoner som danner grunnlag for å dele fylket i flere draktområder. En regner også med at de ikke-samiske bosetningene i Nordland har vært nokså motepregede. Hele artikkelen