Bunader fra Møre og Romsdal

Fylket er delt i tre områder: Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre. Det er mange ulike bunader i bruk i fylket, med forskjellig tilknytning til det gamle folkedraktmaterialet. De første bunadene kom i bruk allerede tidlig på 1900-tallet. Hulda Garborg var kjent med deler av draktskikken i disse områdene, og bunader fra Sunnmøre så vel som Romsdal ble presentert både i spalta «Heimen» i bladet For Bygd og By, og i bøkene hun ga ut. Hele artikkelen