Bunader fra Trøndelag

Trøndelag har en levende bunadstadisjon. I gamle Sør-Trøndelag peker Røros seg ut som området som har hatt levende folke­drakt­skikk lengst. I gamle Nord-Trøndelag er det gjort omfattende feltarbeidet, og det er rekonstruert flere bunader. Fellestrekket for mange av områdene i Trøndelag er at draktskikken har vært svært motepreget. Bøndene har hatt god økonomi og interesse for å følge borgerskapets motesvingninger, og dette gjenspeiles i klærne. Hele artikkelen