Aagot Noss

Faktaboks

Aagot Noss
Født
9. oktober 1924, Ål i Hallingdal
Død
5. april 2015, Oslo
Aagot Noss
Av /Norsk bunadleksikon.

Artikkelstart

Aagot Noss var en norsk forsker, filolog og forfatter. Gjennom utstillinger, publikasjoner, avhandlinger, forelesninger og et aktivt virke i Landsnemnda for bunadsspørsmål – nå Norsk institutt for bunad og folkedrakt – fikk hun en velfortjent posisjon som eneren i norsk folkedraktforskning.

Aagot Noss ble født i Hallingdal og vokste opp delvis hos besteforeldrene ettersom moren døde i barsel da Aagot ble født. Besteforeldrene så viktigheten av at Aagot og søstrene fikk utdannelse og kunne stå på egne bein, og i 1955 tok Aagot embetseksamen ved Universitetet i Oslo. Fagområdet var norsk med engelsk, historie og pedagogikk som støttefag.

Sentral i norsk bunadhistorie

I 1956 ble Aagot Noss ansatt som stipendiat ved drakt- og tekstilavdelingen ved Norsk folkemuseum. På denne tiden startet Folkemuseet opp sin store registrering av draktskikk og Øvre Hallingdal ble valgt som prøveområde. Aagot snakket dialekten, hadde et godt kontaktnett og fikk ansvar for registeringen.

Dette ble starten på en viktig del av den norske bunadshistorien. Aagot Noss reiste i mange år omkring i bygdene der folk fortsatt gikk tradisjonelt kledd, og kildematerialet hun samlet har vært av uvurderlig verdi for både hennes egen og andres forskning. Hun var en lavmælt kvinne som ofte kom syklende, skrev nynorsk og snakket dialekt. Hun var opptatt av at den som eide plagget eller demonstrerte teknikken skulle stå i fokus, ikke hun selv eller de studentene hun etter hvert hadde med. Slik fikk hun tillit hos de hun besøkte, og totalt registrerte hun flere tusen plagg. Feltarbeidet ble utført på sommerstid og så ble det katalogisert og satt i system på vintrene.

Hun hadde hele sin yrkeskarriere knyttet til Norsk Folkemuseum, blant annet som førstekonservator og leder for drakt- og tekstilavdelingen. Hun gikk av med pensjon i 1994.

Noss var fast medlem i Landsnemnda for bunadsspørsmål fra 1967, og satt i rådet i 40 år, til 2007. Hun var leder av nemnda i mange år og var delaktig i omorganiseringen på 1980-tallet.

Aagot Noss fikk Kongens fortjenestemedalje i gull i 1994 og ble utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden i 2002.

Publikasjoner

Aagot Noss’ første store publikasjoner handlet om kunstneres avbildninger av norske folkedrakter, og dette var emner som fulgte henne gjennom hele hennes forskerkarriere. Boka «Nærbilete av ein draktskikk», som handler om klesskikken for kvinner i Øvre Hallingdal, er den mest omfattende monografien over et draktområde som er lagd i Norge.

Hodeplagg har stått i fokus for flere av bøkene, først i «Lad og krone», som er en oversikt over brudehodeplagg i det meste av landet.

Hun skrev også om folkedrakttradisjonene i både Vest-Telemark og Tinn.

Noss var også bidragsyter til rundt ti filmer om håndarbeidsteknikker og om dokumentasjon av drakttradisjoner.

Bibliografi

 • Stakkeklede i Setesdal – Byklaren og valldølen 2008
 • Jølster og den gamle klesskikken 2005
 • Nordmandsdalen og draktene i Norgesbilleder – dansk-norske forbindelser 1700-1905 2004
 • Frå tradisjonell klesskikk til bunad i Vest-Telemark 2003
 • Sigdal museum – folkedrakter i malerkunsten – 26. mai-15. september 2002
 • Klesskikk i Tinn i Telemark – frå tinndølklede til tinnbunad : kvinneklede 1999
 • Krone og skaut : jente-, brure- og konehovudbunader i Hordaland 1996
 • Folk og klede – skikk og bruk – festskrift til Aagot Noss 1994
 • Nærbilete av ein draktskikk : frå dåsaklede til bunad 1992
 • Sylvsmeden Eivind G. Tveiten 1991
 • Lad og krone – frå jente til brur 1991
 • Norwegian immigrant clothing and textiles 1990
 • Folkedrakter i Noreg i andre halvdel av det 19. hundreåret – frå norske folkedrakter til amerikanske klede 1986
 • Adolph Tidemand og folk han møtte – studier frå reisene i norske dalføre – akvareller, målarstykke og teikningar 1981
 • Laging av kvinne- og mannsbunader i Setesdal 1979
 • Eit mellomalderplagg i levande tradisjon 1977
 • Bandlaging 1976
 • Draktfunn og drakttradisjon i det vestnordiske området frå vikingtid til høgmellomalderen 1974
 • Joachim Frichs draktakvarellar 1973
 • Johannes Flintoes draktakvarellar 1970
 • Høgtider og samkomer 1963

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg