Rognetege, nebbmunnart i breitegefamilien Acanthosomatidae. Som voksen er den 15 mm lang, har langstrakt grønngul til brun kropp og en svak lys flekk på ryggen. Lever på en rekke løvtrær, særlig rogn og hagtorn i Sør-Norge. Periodisk viktig skadedyr på pære, særlig på Vestlandet. Egglegging mai–juli, nymfer fra slutten av juni. De stikker og suger på pærekarten, noe som fører til misdannelse og harde klumper i fruktkjøttet, «flatstein» (se pæreteger), tilsvarende skade som for rødfottege. Opptrer lokalt og i begrenset omfang.