Kart er frukt og bær som ikke har nådd full utvikling; umoden frukt, umodent bær.