Pæreteger, fellesbetegnelse på minst fire tegearter som hos oss er årsak til steindannelse i fruktkjøttet (stein i pære), noe som i sørligere land gjerne skyldes angrep av virus. «Vortestein» (flekker med korkvev og harde, opphøyde, sprukne klumper av steinceller) etter stikk og sug av hagetege ble påvist allerede i 1934, senere også av gulstripetege. «Flatstein» (innsunkne partier uten korkdannelse med steinharde klumper rett under skallet) forårsakes av de to breitegene rødfottege og rognetege. Pæreteger er periodevis et stort problem i pæredyrkingen, spesielt på Vestlandet.