Det fullt utviklede stadiet av dyr som har larvestadier. Brukt vesentlig om insekter. Se også insekter (Forplantning, livsløp).