Rødfottege, rødfottege, Pentatoma rufipes, nebbmunnart i breitegefamilien Pentatomidae. Den voksne er ca. 15 mm lang, flattrykt, bred, brunrød til bronsefarget, har rødgule ben og en trekantet flekk på ryggen. Vanlig på løvtrær og løvbusker i Sør-Norge. På pære foregår egglegging om høsten. 3 mm store nymfer overvintrer under barkskjell o.l. Om våren suger nymfene på barken av grenene, men fra juni-juli stikker og suger de på pærekarten, hvilket fører til misdannelse («flatstein»; se pæreteger) og steinharde klumper like under skallet. Voksne teger lever delvis av rov ved å suge ut bladlus og mindre sommerfugllarver. I perioder kan skaden på pærefrukt bli meget stor, særlig på Vestlandet.