Breiteger, insektfamilie i ordenen nebbmunner, Hemiptera. Omfatter 18 norske arter. Store og oftest metallfargete landteger som lever av plantesaft. Vanlige arter er bærtege, rødfottege og spisstege. Også noen nærstående familier kalles breiteger.