Tønne er ei eldre volumeining som blei brukt over nesten heile Europa for den vara ei tønne var berekna for. Storleiken varierte stort sett mellom 100 og 200 liter med vareslag og stad.

Faktaboks

Etymologi
frå norrønt av latin ‘vinfat’, i slekt med med tonn og også med tunnel

I Noreg blei tønne i særleg grad brukt for oppmåling av korn, smør, fisk, salt og poteter. I seinmellomalderen og fram til slutten av 1600-talet fanst det ei rekkje lokale tønnemål som kunne variere mellom 100 og 190 liter. Først ved ei forordning i 1683 blei det fastsett eit måleining som skulle gjelde for heile landet. Lokale einingsverdiar kunne likevel framleis finnast.

Korntønne

I 1683 blei éi norsk og dansk korntønne fastsett slik:

Frå 1824 blei volumeiningane i Noreg definerte på nytt:

  • 1 korntønne = 144 potter (≈ 138,97 liter)

Samtidig blei bruken av denne eininga utvida til også å omfatte fleire andre tørre vareslag som frukt, poteter, salt og steinkol. Ei korntønne poteter (toppmål) blei vanlegvis rekna lik 100 kg.

Smørtønne

Frå 1683 blei ei smørtønne definert slik:

  • 1 tønne = 136 potter (≈ 131,66 liter)

Denne eininga blei òg brukt for andre vareslag som fisk, kjøt, såpe, tran og andre feite varer.

Fisketønne

Frå 1683 var ei fisketønne det same som ei smørtønne (136 potter), men nokre kjelder oppgir at éi fisketønne òg blei definert slik:

  • 1 fisketønne = 120 potter (≈ 116,17 liter; etter 1824: 115,8 liter)

Dette tønnemålet skal òg ha blitt nytta for nokre flytande varer som brennevin og øl.

Salttønne

Frå 1683 blei ei salttønne definert slik:

  • 1 salttønne = 170 potter (≈ 164,58 liter)

Dette blei endra i 1824, då salt skulle bli angitt i måleininga korntønne (144 potter).

Malmtønne

I samband med bergverksdrift blei éi malmtønne i 1812 fastsett slik:

Sverige

Også i Sverige blei tunna brukt som volumeining. Einingsverdien har variert noko gjennom historia, men frå 1665 blei den såkalla «gamle svenske tunnan» fastsett slik:

  • 1 tunna = 146,6 liter

Les meir i Store norske leksikon

Kommentarar (2)

skreiv Arne Indseth

En tønne trekøl bør også kommenteres. Ettersom definisjonen av lest er retta opp, blir en tønne trekøl 162,5 l fram til 1824, deretter 160,8 l til 1875 og deretter 166,7 l.

svarte Knut Hofstad

Tilgjengelig kilder gir avvikende tall for tønne trekull. Eksempler:
Lokalhistoriewiki angir tønne = 144 potter = 139,4 liter (gjelder tønne for korn og trekull mm.) Bergverkshistorie oppgir tønne trekull = 0,16 m3 (8 % av lest). Digitalmuseum viser bilde av en trekulltønne med oppgitt mål som tilsvarer 173,5 liter, men hvis de oppgitt mål er ytre mål passer det med ca. 162 liter. Jaermuseet oppgir at en lest regnes som 12 tønner korn (162 liter) eller 18 tønner kull (108 liter), men angir ikke om det er steinkull eller trekull. Jeg vil foreløpig være forsiktig med å trekke noen konklusjoner her.

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg