mål - arealenhet

Mål er en eldre norsk arealenhet. Etter innføring av metersystemet i 1875 er mål blitt brukt som betegnelse på dekar.

I SI-systemet er enheten for areal kvadratmeter (m²). Uttrykt i SI-enheter blir:

  • 1 mål = 1 dekar = 10 kvadratdekameter (dam²) = 1 000 kvadratmeter (m²)

Mål før 1875

Før overgangen til metersystemet var mål definert som:

Siden størrelsen av en fot har variert gjennom historien, har ett mål variert tilsvarende. Da en fot i 1824 ble fastsatt til 31,374 cm ble:

  • 1 mål = 984,33 m2

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Rolf Gustad

Dette er ikke riktig: Et dekar er lik 1000 kvadratmeter. Et mål er ikke 1000 kvadratmeter Et mål er 2500 kvadrat alen (en alen er 2 norske fot som tilsvarer 0,6275 m, altså 24 dansk-norske tommer). Dette vil si at et mål tilsvarer 984,34 kvadratmeter. Eksempelvis er det gamle begrepet 1 tønne land =4 mål (3937,36 kvadratmeter) Begrepet ”mål” er vesentlig eldre enn ”meter”. Meterenheten er fra 1791, først i Frankrike men ble først ratifisert ved kongelig resolusjon av 5. mai 1875 og ble innført i Norge etter at Stortinget vedtok enstemmig den 26. mai 1875 at Norge skulle slutte seg til meterkonvensjonen. Fot og tommer er fortsatt i bruk i Norge og kunnskapen om de gamle måleenhetene burde holdes i live. I USA er det tommer eller inch(es) som den kalles der den normale normen så også foot som er 12 inches. Den amerikanske tommen er kortere enn den norske tommen. (Det finnes mange kildehenvisninger til dette og viser m. a til Tekniske regnetabeller av Smedby og Kobberstad) Med hilsen Rolf Gustad Husebyveien 25 7097 Saupstad Telefon 920 41 792

svarte Knut Hofstad

Jo, i dag regnes ett mål for å være 1 000 kvadratmeter. Se f.eks. Språkrådets Bokmålsordboka (https://ordbok.uib.no/) der det under «mål» står: «3 målenhet som er satt lik 1000 m²; dekar tomta er på 0,8 mål» At mål hadde en annen enhetsverdi tidligere fremgår også av artikkelen.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg