Livisk, utdøende språk som hører til den østersjøfinske språkgruppen av de finsk-ugriske språkene. Det er nært beslektet med finsk, karelsk og estisk og har vært talt i Latvia langs kysten rundt Rigabukta.