Sverdridderne, tysk Schwertbrüder, offisielt navn Fratres militiae Christi, tysk ridderorden grunnlagt i 1202 i Livland, enten av cisterciensermunken Theodoricus (Dietrich) eller av biskop Albert 1 av Riga, for å kristne hedningene i de baltiske land. De kom snart i motsetningsforhold til Albert, og 1207–10 tiltvang de seg herredømmet over 1/3 av Livland. De lå stadig i konflikt med Valdemar 2 angående de danske besittelsene i Estland. Etter et knusende nederlag overfor litauerne i 1236 gikk de inn i den nystiftede Tyske orden. Navnet fikk de etter det røde sverdet som var festet på venstre skulder av deres hvite ridderkappe.