Karsporeplanter, plantesystematisk avdeling, de sporeplantene som er nådd høyest i utviklingen. De har ekte røtter, og det indre vev er utstyrt med ekte karstenger, kar, eller tilsvarende organer for vanntransporten. Alle har generasjonsveksling, men i motsetning til mosene er det her den ukjønnede generasjon som er best utviklet. Den kjønnede generasjon, forkimen, bærer antheridier og arkegonier; den er liten, blad- eller knollformet, og ofte underjordisk. Hit hører klassene urbregner eller psilofytter (Psilophytatae), kråkefotplanter (Lycopodiatae), sneller (Equisetatae) og bregner (Filicatae). Det er kjent ca. 10 500 arter nålevende karsporeplanter, ca. 70 er funnet i Norge. Sin største utbredelse og artsdiversitet hadde karsporeplantene i karbontiden. Da vokste det hele skoger med bregner og sneller; enkelte arter nådde en høyde på mer enn 40 m.