Høyere utdanning, utdanning ved universiteter og høyskoler (vitenskapelige høyskoler, statlige høyskoler, kunsthøyskoler og private høyskoler).

Høyere utdanning bygger på fullført og bestått treårig videregående opplæring eller tilsvarende utdanning. Krav til opptak ved universiteter og høyskoler er normalt generell studiekompetanse eller realkompetanse. Noen studier ved universitet eller høyskole har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Høyere utdanning i Norge

I Norge gis det høyere utdanning ved 10 universiteter, 9 vitenskapelige høyskoler og en rekke øvrige private og offentlige høyskoler. Universitetene og de vitenskapelige høyskolene har både forskning og undervisning som hovedoppgave.

Kvalitetsreformen (2003/2004) innførte ny gradsstruktur og karakterskala. De fleste høyere utdanninger i Norge leder nå frem til bachelorgrad (lavere grad) og mastergrad (høyere grad). Karakterskalaen strekker seg fra A til F, hvor A er beste karakter og F er stryk.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) ble etablert i 2003 for å kontrollere og evaluere høyere utdanningsinstitusjoner og -tilbud. Universitets- og høgskolerådet er samarbeidsorgan for de statlige høyere lærestedene.

Universiteter:

 1. Universitetet i Oslo
 2. Universitetet i Bergen
 3. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 4. UiT Norges arktiske universitet
 5. Universitetet i Stavanger
 6. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 7. Universitetet i Agder
 8. Nord universitet
 9. OsloMet – storbyuniversitetet
 10. Universitetet i Sørøst-Norge

Vitenskapelige høgskoler

Statlige høgskoler

I tillegg Forsvarets høgskole og Politihøgskolen.

Private høgskoler

Andre høgskolestudier

 • Arkivakademiet, Oslo
 • Atlantis medisinske høgskole, Oslo
 • Barratt Due musikkinstitutt, Oslo
 • Bergen arkitektskole / BAS
 • Bjørknes Høyskole, Oslo
 • Norges dansehøyskole, Oslo
 • Den norske eurytmihøyskole, Oslo
 • Helsehøyskolen, Oslo
 • Fjellhaug utdanningssenter, Oslo
 • Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling, Klepp
 • Høyskolen Diakonova, Oslo
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Norsk barnebokinstitutt, Oslo
 • NKI Nettstudier, Oslo
 • Norsk Gestaltinstitutt, Oslo
 • Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS), Oslo
 • Norsk høgskole for helhetsterapi, Oslo
 • Rudolf Steinerhøyskolen, Oslo
 • Scandinavian School of Management, Stavanger
 • Skrivekunst-akademiet i Hordaland, Bergen
 • Westerdals School of Communication, Oslo

Se også

Eksterne lenker

Kommentarer (3)

skrev Marius Selvåg Knudsen

Hei, hva vil det si at en person er høyt utdannet?
Er det å ha gjennomført ett studie på 120 studiepoeng?

svarte Kjell-Olav Hovde

Hei Marius, takk for et litt tricky spørsmål. Om noe er høyt kommer litt an på hva man sammenligner med. Her er noen sammenligninger 1. Sammenlignet med mange andre land så har Norge en høyt utdannet befolkning. I Norge har alle grunnskole, de fleste har videregående og en tredel av de som er over 16 år har såkalt høyere utdanning. 2. Om du bor på et sted eller er del av et miljø hvor få tar utdanning på universitet eller høyskole, så vil de kanskje kalle en person som har studert to år (120 studiepoeng) høyt utdannet fordi det er høyt i forhold til de andre. 3) Men om du bor et sted hvor halvparten har høyere utdanning, slik som i noen av byene som har universitet, så skal det litt mer til før noen sier at du er høyt utdannet. 4. På universitetet vil de fleste ha lengre utdannelse enn 120 studiepoeng. Der kaller man for eksempel bachelorgradstudier for lavere grads studier, og man trenger 180 studiepoeng for å få en bachelorgrad. 5. Men sammenligner du den yngre generasjonen i dag med sine besteforeldre så vil man lett se at dagens unge er høyt utdannet i forhold til sine besteforeldre. Du kan lese mer om utdanningsstatistikk her: https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/her-er-okningen-i-hoyere-utdanning-storst Og her: https://www.ssb.no/utdanning/utdanningsniva/statistikk/befolkningens-utdanningsniva

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg