Lovisenberg Diakonale Høgskole, privat utdanningsinstitusjon for sykepleie og diakoni, opprettet i 1994. Høgskolen har en økumenisk profil og bygger sin virksomhet på Bibelen og den felles kristne trosbekjennelse. Kristne verdier hvor omsorg for hele mennesket og det enkelte menneskets egenverd står sentralt i høgskolens undervisning og veiledning. Høgskolen har 800 studenter og 70 ansatte (2005).