Universitets- og høgskolerådet, samarbeidsorgan for norske universiteter og høyskoler, opprettet 2000 ved sammenslåing av Det norske universitetsråd og Det norske høgskoleråd. Rådet skal bidra til å utvikle og fremme forskning og høyere utdanning innen en nasjonal forsknings- og utdanningspolitikk. Det skal fremme koordinering og arbeidsdeling innen høyere utdanning og i forhold til andre nasjonale aktører.