Forskning og høyere utdanning

Fagansvarlig

Tor Ivar Hansen

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 8 kategorier:

  1. Begreper i høyere utdanning
  2. Biografier i høyere utdanning
  3. Forsknings- og formidlingspriser
  4. Forskningsinstitutter
  5. Høgskoler
  6. Internasjonale universiteter og høgskoler
  7. Organisasjoner i høyere utdanning
  8. Universiteter

Inneholder 4 artikler: