Universitetet i Agder

Logo av Universitetet i Agder. Gjengitt med tillatelse

Universitetet i Agder, UiA, opprettet 1. sept. 2007 etter at Høgskolen i Agder ble tildelt universitetsstatus. Universitetet har campus og hovedadministrasjon på Gimlemoen i Kristiansand, i tillegg til campus i Grimstad.

Organisasjon

UiA består av syv fakulteter og avdelinger:

 • Fakultet for helse- og idrettsfag
 • Fakultet for humaniora og pedagogikk
 • Fakultet for kunstfag
 • Fakultet for teknologi og realfag
 • Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Handelshøyskolen ved UiA
 • Avdeling for lærerutdanning

Studietilbudene spenner fra halvårsenheter til bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger. UiA tilbyr (2009) Ph.d.-utdanning innen språkvitenskap, litteraturvitenskap, utøvende rytmisk musikk, matematikkdidaktikk, internasjonal organisasjon og ledelse, informasjonssystem, offentlig administrasjon, informasjons- og kommunikasjonsteknologi og innen fagområdet religion, etikk og samfunn.

UiA har cirka 11 000 registrerte studenter, 8000 i Kristiansand og 3000 i Grimstad, og har ca. 1100 ansatte som fordeler seg på ca. 700 vitenskapelig ansatte og 400 i administrasjonen (tall fra 2015).

Torunn Lauvdal har vært rektor siden 1. august 2007.

Fra Høyskole til universitet

Universitetet i Agder var den tredje høyere utdanningsinstitusjonen som i henhold til lov om universiteter og høyskoler av 2005 ble tildelt universitetsstatus etter en faglig vurdering. Blant kravene som må være oppfylt er at lærestedet skal ha minst fem studietilbud av minst fem års varighet som fører frem til mastergraden. Lærestedet må også ha rett til å tildele doktorgrad på minst fire områder, hvorav to skal være sentrale i forhold til regionale virksomheters verdiskaping, samtidig som fagområdene har nasjonal betydning. Høgskolen i Agder søkte om universitetsstatus i desember 2005. I juni 2007 bekreftet Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) at høgskolen oppfylte kravene for å bli universitet.

Høgskolen i Agder 

Høgskolen i Agder, var en statlig høyskole opprettet i 1994 ved en sammenslåing av følgende utdanningsinstitusjoner på Sørlandet: Agder distriktshøgskole, Arendal sykepleierhøgskole, Kristiansand lærerhøgskole, Kristiansand sykepleierhøgskole, Agder ingeniør- og distriktshøgskole og Agder musikkonservatorium.

HiA hadde avdelinger for helse- og idrettsfag i Arendal; realfag; humanistiske fag; kunstfag; pedagogikk; lærerutdanninger; økonomi og samfunnsfag, alle i Kristiansand; teknologi i Grimstad. I 2001 ble høyskolens avdelinger i Kristiansand samlet i den tidligere militærleiren Gimlemoen.

Anbefalt lenke

Denne artikkelen er hentet fra

Artikkelen ble sist oppdatert 20.02.2015.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Universiteter

Tor Ivar Hansen Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Fagansvarlig har ansvar for å:

 • Vurdere endringsforslag fra leserne
 • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
 • Skrive nye artikler
 • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.