Oslo, stiftet 1927 av pianisten Mary Barratt Due og fiolinisten Henrik Due. 1986 omdannet til stiftelse. Virksomheten omfatter musikkskoleavdeling (ca. 500 elever), fagskoleavdeling på videregående skoles nivå (75 elevplasser) og konservatorieavdeling (72 studieplasser). Den instrumentalpedagogiske utdanningen omfatter grunnutdanning og videreutdanning (ca 15 studieplasser). Den første musikkbarnehage i landet ble etablert ved instituttet i januar 1932 og består nå av en ukentlig time. Kunstnerisk leder siden 1985 er Stephan Barratt-Due jr.