glykolysen

Glykolysen. Figuren forklares i artikkelteksten.

Av /Store norske leksikon ※.

Artikkelstart

Glykolysen er en kjemisk prosess inni celler hvor glukose brytes ned. Prosessen leverer energi, for eksempel til muskelarbeid, og danner forløpere for syntesen av andre stoffer i cellene. Ved aerob glykolyse er endepunktet pyrodruesyre (pyruvat), mens i anaerob glykolyse er endepunktet melkesyre (laktat).

Faktaboks

Uttale
glykolˈysen
Etymologi
av gresk glyko-, ‘søt’ og lysis, ‘løse, spalte’

Energiutbytte

Glykolysen er en kjede av prosesser med mange enkelttrinn. Gjennom de fire første trinnene omdannes et glukosemolekyl under forbruk av to molekyler ATP på en slik måte at det i løpet av de neste fem trinnene kan levere fire molekyler ATP. Vi får altså en netto produksjon av metabolsk energi på to molekyler ATP for hvert glukosemolekyl som går gjennom reaksjonskjeden.

Regulering

Visse trinn som utgjør flaskehalser i glykolysen bremses eller påskyndes, avhengig av hvor stort behov cellen har for ATP i øyeblikket. Det er enzymers aktivitet som da reguleres (se allosterisk regulering). Ved rik næringstilførsel stimulerer hormonet insulin dannelsen av noen nøkkelenzymer i glykolysen.

Reaksjonskjede

Glykolysen har følgende trinn:

  1. Glukose blir først fosforylert til glukose-6-fosfat (G-6-P) ved hjelp av ATP som fosfatdonor. Denne reaksjon katalyseres av enzymet heksokinase.
  2. G-6-P blir isomerisert til fruktose-6-fosfat (Fr-6-P). Reaksjonen katalyseres av enzymet fosfoglukose-isomerase.
  3. Fr-6-P blir fosforylert til fruktose-1,6-bisfosfat, igjen med ATP som fosfatdonor. Prosessen katalyseres av fosfofruktokinase.
  4. Fr-1,6-BP spaltes, i en prosess katalysert av enzymet aldolase, til to triosefosfatforbindelser, nemlig 3-fosfoglyseraldehyd og dihydroksyacetonfosfat. Likevekten mellom disse to forbindelser katalyseres av enzymet triosefosfatisomerase. Derved blir dihydroksyacetonfosfat overført til 3-fosfoglyseraldehyd, etter hvert som sistnevnte stoff forbrukes i den følgende reaksjonen.
  5. 3-fosfoglyseraldehyd omsettes til glysersyre-1,3-bisfosfat. Prosessen katalyseres av enzymet glyseraldehyd-3-fosfatdehydrogenase. Et mol fosfat opptas og overføres til organisk bundet fosfat, samtidig som aldehydgruppen oksideres til en karboksylgruppe.
  6. Fra glysersyre-1,3-bisfosfat overføres fosfatgruppen til ADP, så det dannes ATP. Prosessen katalyseres av fosfoglyserylkinase. Derved oppstår 3-fosfoglysersyre.
  7. 3-fosfoglysersyre overføres til 2-fosfoglysersyre. Prosessen katalyseres av enzymet fosfoglyseromutase.
  8. Vann spaltes av fra 2-fosfoglysersyre i en reaksjon som katalyseres av enzymet enolase. Derved oppstår fosfoenolpyrodruesyre.
  9. Katalysert av enzymet pyruvatkinase overføres fosfatgruppen i fosfoenolpyrodruesyre til ADP. Derved oppstår ATP og pyrodruesyre (pyruvat).

Oksidasjon av NADH

I femte trinn av glykolysen ovenfor oppstår redusert NADH, og for at glykolysen skal forløpe kontinuerlig, må NADH igjen oksideres. Hvis oksygen er tilgjengelig for cellen kan dette skje over respirasjonskjeden (se respirasjon), hvis ikke, kan prosessen forløpe anaerobt, nemlig ved at pyrodruesyren reduseres av NADH til melkesyre, en prosess som katalyseres av melkesyredehydrogenase, et enzym i muskler.

I gjærceller vil pyrodruesyren dekarboksyleres til acetaldehyd, som så igjen reduseres til vanlig alkohol (etanol). Begge de sistnevnte prosessene er katalysert av spesifikke enzymer. Man ser altså at forgjæringen av sukker til alkohol i gjærceller, og den anaerobe glykolysen i muskler, forløper over en lang rekke felles mellomtrinn, en omstendighet som i høy grad har lettet utforskningen av prosessene.

Fundamentale bidrag til studiet av glykolysen er levert av Otto Fritz Meyerhof, Gustav Georg Embden, Jakub Karol Parnas og flere andre.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg