Metabolsk reaksjonsvei, metabolsk reaksjonskjede, en serie av enzymkatalyserte reaksjoner i cellene som leder fra et utgangsstoff via mellomprodukter, metabolitter, til et sluttprodukt. Viktige eksempler er glykolysen og sitronsyresyklusen. Til hvert stoff som cellene bygger opp, svarer en metabolsk biosyntesevei. Omsetningen, «trafikktettheten», for den enkelte reaksjonsvei reguleres ved å regulere hastighetsbegrensende trinn. Ved biosynteser vil ofte sluttproduktet begynne å hemme et enzym tidlig i kjeden når det når en passende konsentrasjon. Se allosterisk regulering.