Mutaser er enzymer som katalyserer flytting av en atomgruppe innen et molekyl. De tilhører klassen isomeraser.