Sitronsyresyklus. Laget med BioRender.
Sitronsyresyklus er en syklisk prosess som foregår i de fleste celler i kroppen. Nedbrytningsprodukter fra glukose går inn som acetylkoenzym A (acetyl-CoA) og gjøres om til energi (ATP, NADH, FADH2) og CO2.
Sitronsyresyklus. Laget med BioRender.
Av .

Acetylkoenzym A er en organisk forbindelse som er svært viktig i stoffskiftet og knytter mange reaksjonsveier i cellen sammen. Forbindelsen består av syreradikalet av eddiksyre (acetyl) og koenzym A, ofte forkortet CoA.

Faktaboks

Uttale
asetˈylkoensˈym a
Også kjent som

acetyl-CoA

Acetylkoenzym A dannes gjennom nedbrytning av karbohydrater, lipider, ketonlegemer og enkelte aminosyrer. Det kan brytes ned videre gjennom sitronsyresyklus for å produsere energi til cellen. Stoffet brukes også som byggestein i syntese av blant annet lipider, ketonlegemer og kolesterol.

Cellenes bruk av acetylkoenzym A avhenger av cellens energitilstand. Det vil si at cellen hovedsakelig vil bruke acetylkoenzym A til energiproduksjon om den har lite tilgjengelig energi. Om cellen har mye tilgjengelig energi vil den i større grad prioritere å bruke acetylkoenzym A til å produsere nye molekyler. Acetylkoenzym A kan brukes til å gi cellene energi gjennom nedbrytning i mitokondriene, bygge nye molekyler i cellen og fordele kroppens lagrede energi til kroppens organer når det er behov for det.

Acetylkoenzym A fungerer som en viktig regulator av stoffskiftet, og konsentrasjonen av acetylkoenzym A i cellene påvirker aktiviteten til sentrale enzymer i cellens energistoffskifte.

Oppbygning

Acetylkoenzym A er som navnet tilsier bygget opp av acetyl og koenzym A. Acetyl er et elektrisk ladet molekyl og kan derfor lett danne forbindelser med andre molekyler. Slike reaktive ladede stoffer kalles radikaler. Acetyl er en syreradikal av den organiske syren eddiksyre, som er en syreforbindelse bygget opp av to karbonatomer.

Koenzym A er et mye større molekyl med en mer kompleks struktur enn acetyl. Det inngår som koenzym i mange enzymkatalyserte reaksjoner i cellen. Funksjonen til koenzym A i disse reaksjonene er å binde til, nøytralisere og overføre syreradikaler eller acylgrupper fra én forbindelse til en annen. Disse reaksjonene kalles for transacetyleringsreaksjoner. Andre syreradikaler som bindes til koenzym A er for eksempel suksinyl, butyryl, malonyl, acetoacetyl og propionyl.

Strukturformel for acetylkoenzym A
Acetylkoenzym A er en organisk forbindelse sammensatt av acetyl (markert i rødt) og koenzym A.
Strukturformel for acetylkoenzym A

Cellens kilder til Acetylkoenzym A

Hovedkildene til acetylkoenzym A for cellen er nedbrytning av glukose og fettsyrer. Acetylkoenzym A kan også i mindre grad dannes av enkelte aminosyrer og ketonlegemer, avhengig av kroppens energitilstand og hvilket vev det gjelder.

Glykolyse

Nedbrytning av glukose gjennom glykolyse gir sluttproduktet pyruvat, som omdannes til acetylkoenzym A av enzymkomplekset pyruvatdehydrogenase, ofte forkortet PDH-komplekset. Hvert molekyl glukose som brytes ned gir to molekyler acetylkoenzym A.

Betaoksidasjon

Nedbrytning av fettsyrer gjennom betaoksidasjon gir acetylkoenzym A som sluttprodukt. Betaoksidasjon er en nedbrytningssyklus der fettsyrekjeder brytes ned over fire enzymkatalyserte reaksjoner. For hver nedbrytningssyklus blir fettsyrekjeden to karboner kortere, og acetylkoenzym A frigjøres.

Aminosyrenedbrytning

Ved langvarig faste kan kroppen benytte proteiner som kilde til energi ved å bryte ned aminosyrer. Av de 20 forskjellige aminosyrene vi har, kan syv omdannes til acetylkoenzym A. Disse kalles ketogene aminosyrer fordi de i leveren brytes ned til acetoacetylkoenzym A og acetylkoenzym A, som videre kan omdannes til ketonlegemer. Av de ketogene aminosyrene er leucin og lysin utelukkende ketogene. Aminosyrene isoleucin, treonin, tyrosin, tryptofan og fenylalanin kan benyttes til å danne både glukose og acetylkoenzym A, og er dermed både glukogene og ketogene. De 13 resterende aminosyrene er utelukkende glukogene.

Roller i stoffskiftet

Acetylkoenzym A er et bindeledd mellom forskjellige reaksjonsveier i stoffskiftet. Molekylet produseres hovedsakelig fra nedbrytning av glukose og fettsyrer, og kan brytes ned i sitronsyresyklus i mitokondriene for energiproduksjon. Acetylkoenzym A benyttes også som byggestein i cellens produksjon av andre molekyler, som fettsyrer, ketonlegemer og kolesterol, og står sentralt i prosessene som lar kroppen tilpasse seg til varierende betingelser for energibruk.

Under faste

Over en lengre fasteperiode vil kroppen i økende grad bryte ned egne energilagre for å holde i gang et basalt stoffskifte. I en slik tilstand består kroppens hovedkilder til energi først av glukose fra glykogenlagrene, og deretter av fettsyrer fra fettlagre, og proteiner som ikke er livsnødvendige. I leveren omdannes fettsyrer og ketogene aminosyrer til acetylkoenzym A, som videre kan omdannes til ketonlegemer. Hjernen kan ikke forbrenne fettsyrer, men kan forbrenne ketonlegemer. I leveren omdannes derfor en andel av energien fra fettlagrene til en energikilde som hjernen kan bruke. Produksjonen av ketonlegemer er hensiktsmessig for kroppen i en fastesituasjon fordi den reduserer behovet for energikrevende glukoseproduksjon gjennom glukoneogenese.

I en fastesituasjon utgjør ketonlegemer en viktig energikilde for hjernen, men de kan også forbrennes i hjerte- og skjelettmuskel slik at disse vevene blir mindre avhengige av glukose. Nedbrytningen av ketonlegemer, kjent som ketolyse, frigir acetylkoenzym A som videre kan brytes ned (oksideres) gjennom sitronsyresyklus i hjernecellenes mitokondrier og produsere energi for cellene. Ketolyse er avhengig av et enzym som heter tiolase, og er derfor en vevsspesifikk prosess som kun foregår i celler som uttrykker enzymet. Leverceller uttrykker ikke tiolase, og kan derfor ikke bryte ned ketonlegemene de produserer.

Ved energiproduksjon

Acetylkoenzym A kan brytes ned til CO 2 og vann gjennom oksidasjon i sitronsyresyklus og påfølgende ATP-produksjon. Sitronsyresyklusen genererer energi til å drive mitokondrienes elektrontransportkjede. Elektrontransportkjeden driver igjen mitokondrienes ATP-produksjon, som forsyner cellene med tilgjengelig energi.

Acetylkoenzym A inngår som substrat i sitronsyresyklus ved reaksjon 1, der enzymet sitratsyntase binder sammen acetyl og oksaloacetat i en kondenseringsreaksjon. Dette danner sitrat (sitronsyre), og frigjør koenzym A, som igjen kan binde et nytt acetylmolekyl. Gjennom fullstendig oksidering i sitronsyresyklus vil hvert molekyl acetyl omdannes til to CO2-molekyler.

Produksjon av fettsyrer og kolesterol

Acetylkoenzym A er viktig som byggestein for cellens produksjon av større molekyler som fettsyrer og kolesterol. Kroppens celler benytter acetylkoenzym A til syntese av større molekyler når kroppen og cellene har et energioverskudd. I reaksjoner der acetylkoenzym A brukes til å bygge større molekyler er det acetyl-delen som brukes som byggestein, mens koenzym A frigjøres.

Produksjon av fettsyrer fra acetylkoenzym A gjennom fettsyresyntesen danner grunnlaget for kroppens evne til å lagre energi fra proteiner og karbohydrater som fett i kroppens fettlagre. Fettsyresyntese fra overskudd av acetylkoenzym A gjøres med enzymkomplekset fettsyresyntase, i en reaksjonssyklus som foregår over flere steg. For hver syklus vokser fettsyrekjeden som dannes med to karboner.

Produksjon av kolesterol fra acetylkoenzym A er en svært energikrevende prosess som foregår over mange steg. Totalt krever syntesen av ett kolesterolmolekyl hele 18 acetylkoenzym A-molekyler, og mange av stegene krever tilførsel av energi i form av ATP eller NADPH.

Regulering av stoffskiftet

Acetylkoenzym A er involvert i allosterisk regulering av to svært viktige enzymer. Den ene reguleringen er av enzymet pyruvatkarboksylase, som katalyserer dannelsen av oksaloacetat fra pyruvat og bikarbonat. Den andre reguleringen er av pyruvatdehydrogenase-komplekset (PDH-komplekset), som produserer acetylkoenzym A fra pyruvat.

Pyruvatkarboksylase katalyserer den første reaksjonen i glukoneogenesen, der det dannes oksaloacetat. Denne reaksjonen er også viktig for å holde i gang sitronsyresyklus, der oksaloacetat går inn som substrat sammen med acetylkoenzym A i dannelsen av sitrat. Tilstedeværelsen av acetylkoenzym A stimulerer pyruvatkarboksylase slik at det dannes mer oksaloacetat. Høy konsentrasjon av acetylkoenzym A indikerer både at cellen har nok tilgjengelig energi til å drive glukoneogenese, og at behovet for oksaloacetat til sitronsyresyklus er økt, slik at cellen kan oksidere Acetylkoenzym A.

Reguleringen av pyruvatdehydrogenase-komplekset foregår på en annen måte. Enzymkomplekset står for all dannelse av acetylkoenzym A fra karbohydrater, og er dermed et viktig ledd i cellenes energiproduksjon fra glukosenedbrytning. Acetylkoenzym A hemmer pyruvatdehydrogenase-komplekset, og vil ved høye konsentrasjoner dempe produksjonen av mer acetylkoenzym A, slik at det ikke dannes mer enn nødvendig.

Acetylkoenzym A hemmer pyruvatdehydrogenase-komplekset ved at det aktiverer et annet enzym, som har som eneste oppgave å regulere PDH-komplekset. Når det aktiveres, hemmer reguleringsenzymet PDH-kompleksets aktivitet og bremser produksjonen av acetylkoenzym A. På denne måten virker acetylkoenzym A som et nøkkelmolekyl i en hemmende tilbakekoblingssløyfe som nedregulerer aktiviteten til pyruvatdehydrogenase-komplekset. Kort fortalt sikrer acetylkoenzym A at det ikke dannes for mye acetylkoenzym A.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg