Bestalling, dokument som inneholder en embetsmanns utnevnelse.