Byråsjef, i Norge betegnelse for sjefen for hvert av kontorene i regjeringsdepartementene, Riksrevisjonen, Rikstrygdeverket, Statistisk sentralbyrå m.m. Stillingsbetegnelsen byråsjef brukes ikke lenger i Statistisk Sentralbyrå, og betegnelsen er også på vei ut i departementene, i tråd med omorganiseringen av statsforvaltningen i enheter og seksjoner. Byråsjefene i departementene er embetsmenn, og stillingsbetegnelsen brukes for de embetsmenn som ble utnevnt til byråsjefer.