Embetsed, forsikring som en embetsmann avlegger når tjenesten tiltres. Dommere avgir i tillegg til embetsed skriftlig dommerforsikring.