Skjell er et vanlig navn for muslinger, som utgjør klasse Bivalvia innen rekken bløtdyr. Det er beregnet at det finnes 9200 arter av muslinger på verdensbasis. I Norge har vi mer enn 200 arter i havet og omkring 25 arter i ferskvann.Østers, blåskjell og kamskjell er eksempler på skjell eller muslinger som spises.. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Skjell

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt