Tetraterm, (av tetra- og -term), middeltemperatur i de fire månedene juni, juli, august og september.