Fjellbjørk, underart av vanlig bjørk. Enstammet eller oftere flerstammet stor busk eller lite tre. Fjellbjørk er vanlig i fjellskogen i hele landet, i nord også i lavlandet.