Såner, sogn i Vestby kommune, Akershus. Såner omfatter den sørligste delen av kommune med tettstedene Son/Store Brevik og Hølen; 44 km2. Like øst for den tidligere Såner stasjon på Østfoldbanen ligger Såner kirke, som ble gjenreist etter en brann i 1995. Såner hadde sterk boligbygging og befolkningsvekst i 1970- og 1980-årene. Navnet er ikke sikkert forklart.