#Kulturminner i norsk kraftproduksjon

I 2006 valgte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ut 27 norske kraftverk som spesielt verdifulle kulturminner fra norsk krafthistorie. De 27 kraftverkene er samlet på denne temasiden.