Faktaboks

Robert Putnam

Robert David Putnam

Bob Putnam

Født
9. januar 1941, Rochester, New York, USA
Robert Putnam
Robert D. Putnam i universitetets aula i Oslo i 2015.
Av /NTB.

Robert Putnam er en amerikansk statsviter og offentlig intellektuell, som siden 1979 er professor på John F. Kennedy School of Government ved Harvard University, USA. Han er spesialist innenfor sammenlignende politikk, og er mest kjent for sin forskning på sosial kapital, demokrati og strukturer i sivilsamfunnet, og i senere tid sosial ulikhet og sosial mobilitet.

Putnam er særlig kjent for sin bok Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community fra 2000, hvor han beskriver og forsøker å forklare nedgangen i amerikanernes sosiale kapital siden 1950.

Bakgrunn

Putnam ble født inn i en metodist-familie i Rochester, nordvest i delstaten New York, men konverterte til jødedommen da han giftet seg i 1963. Han tok sin bachelorgrad ved Swarthmore College i Pennsylvania, hadde et opphold ved Oxford og tok master- og doktorgrad ved Yale. Han underviste ved universitetet i Michigan før han tiltrådte ved Harvard.

Forfatterskap

Putnams forfatterskap kretser rundt sosial og politisk orden i nasjonalstater, med Italia, Storbritannia og USA i sentrum. Spesielt er han interessert i hva som får demokratier til å fungere, og hva slags faktorer som har en forvitrende virkning. Fokuset er ofte på individene og deres sosiale kapital, altså de ressursene og den handlingsfriheten hver enkelt oppnår ved å kjenne andre mennesker. Jo bredere nettverk og jo mer ressurssterke og mangslungne bekjentskapene er, desto høyere sosiale kapital har man.

Denne typen studier strekker seg tilbake til en av den akademiske sosiologiens grunnleggere, Émile Durkheim, og spesielt til hans bok Selvmordet (1897). En rekke sosiologer har arbeidet med samme problemstilling, og enkelte av dem har kritisert Putnam, som er statsviter, for ikke å kjenne den sosiologiske tradisjonen godt nok.

Making Democracy Work

Putnams første hovedverk er Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy fra 1993. Boken tar utgangspunkt i forskjellene mellom Nord- og Sør-Italia. Nord-Italia har både et bedre fungerende demokrati og en mer sammensatt og produktiv økonomi enn Sør-Italia. Putnam fastslår at folks nettverk er mer sammensatt og mangslungne i nord enn i sør. I nord er graden av gjensidig tillit folk imellom også høyere, slik at økonomisk og politisk samhandling glir lettere.

Putnam forklarer dette med historiske faktorer. Om vi går tusen år tilbake, var Nord-Italia adskillig mer urbanisert enn Sør-Italia. Livet i byer, der folk er avhengig av arbeidsdeling seg imellom og dermed av hverandre, fordret en høyere grad av gjensidig tillit enn tradisjonelt liv på landet, som var preget av selvberging. Disse faktorene henger ifølge Putnam ved.

Boken er blitt feiret både i akademia generelt og i Italia spesielt, og i fagdebatten om italiensk politikk er boken fortsatt en gjenganger. Det blir ofte pekt på at om norditalienernes tillit til hverandre nok er høyere enn søritalienernes, er den sannsynligvis lavere enn tillitsnivåene i Nord-Europa.

Bowling Alone

Putnams andre hovedverk er Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community fra 2000. Ifølge Putnam har amerikanerne mindre kontakt med sine naboer, de deltar mindre i organisasjoner og lag og de tilbringer mindre tid sammen med venner og bekjente. Dette forklarer han med forandringer i familiestruktur og arbeidsfordeling, og livet i homogene forstedersuburban lives»), preget av bilkultur og mangel på møteplasser. Den oppsmuldringen av sosialt liv som slike faktorer fører til forsterkes av at bruken av internett, som også foregår i ensomhet, har skutt fart.

Boktittelens metafor for dette, at bowling nå foregår som individsport og ikke i lag, er velvalgt, for i USA har bowling tradisjonelt vært noe man verken har gjort sammen med gode venner eller med familiemedlemmer, men med bekjente. Putnam kjenner selv denne verdenen godt fra sine ungdomsår da han spilte bowling i organiserte ligaer. Et parallelt eksempel fra Italia ville være kaffedrikking i kafeer, som gjerne foregår sammen med mennesker man først og fremst kjenner fra kafeen, og ikke nødvendigvis treffer i andre sammenhenger.

I sosiologisk språkbruk snakker man om dette som «løse bånd» som kompletterer de sterke båndene man har til noen få mennesker, og dermed øker ens sosiale kapital og samfunnets sammenvevdhet. Boken ble både en akademisk suksess og en salgssuksess, og er en gjengs referanse i debatten om det amerikanske demokratiets tilstand og fremtid.

Kritikk

Putnam er blitt kritisert for en mulig selvmotsigelse de to hovedverkene imellom, for der Making Democracy Work fremhever hvordan sosial kapital er en vedvarende størrelse over århundrer, argumenterer Bowling Alone for at sosial kapital kan forvitre over tiår.

Utenrikspolitikk

Putnams artikkel «Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games» fra 1988 er også en standardreferanse i fagdebatten om utenrikspolitikk. Putnam fremhever her hvordan et og det samme politiske tiltak må passe inn i og være produktivt både i politikken på hjemmebane og i utenrikspolitikken for å vinne frem. Innsikten er ikke ny, men Putnam gav den en tilspisset form som mange andre på feltet har trukket på.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg