Forstad, opprinnelig betegnelse for en bydel som oppstod utenfor en befestet bys mur, senere for bymessig bebyggelse utenfor bygrense, men økonomisk knyttet til byen, særlig ved at folk bosatt i forstad har sitt arbeidssted i byen eller omvendt. Se for øvrig by.