I delstaten New York, ved elven Genesee, som her danner tre høye fall; 206 700 innb. (2007), Rochester (metropolitan area); 1 030 500 innb. (2007). Viktig havn. Stor og mangesidig industri, bl.a. fabrikasjon av fotoartikler (Eastman Kodak, Xerox), optiske artikler, instrumenter, kontormaskiner og kjemikalier. Mange trykkerier. Store gartnerier i omegnen. Universitet. Byen vokste frem etter åpningen av Erie Canal (1825), nå viktig havn ved St. Lawrence-kanalen (1959). Kvinnesakskvinnen Susan B. Anthony bodde her (1866–1906) og Frederick Douglass utgav sin antislaveriavis, North Star, her (1847).