Statsvitere og institusjoner

Fagansvarlig

Dag Einar Thorsen

Høgskolen i Sørøst-Norge

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 43 artikler: