Orange Order, opprinnelig navn Orange Society, irsk protestantisk selskap stiftet 1795 i Ulster og senere utbredt i Storbritannia og koloniene. Organisasjonens mål var å beskytte protestantismen og unionen; den var oppkalt etter Vilhelm 3 av Oranien. I 1835 vedtok Underhuset en lov som forbød organisasjoner som var hemmelige og som utelukket mennesker av religiøse grunner. 1885 trådte bevegelsen frem på ny for å bekjempe Home Rule og organiserte 1912 motstanden mot denne. Senere har bevegelsen vært en innbitt forsvarer av Nord-Irlands tilknytning til Storbritannia.