Faktaboks

Ulster Unionists

Ulster-unionistar

Uttale
ˈʌlstə jˈunjənists
Ulster Resistance
Symbolet til Ulster Resistance, skipa av DUP-politikarane Ian Paisley, Peter Robinson og Ivan Foster i november 1986 som reiskap i kampen mot den anglo-irske avtala. Symbolet med den raude handa med krone over vert ofte brukt av nord-irske unionistar, til dømes i Ulster-banneret, som ofte vert nytta som flagg for Nord-Irland.
Av .
Lisens: CC BY SA 4.0

Ulster Unionists kan referera til politiske parti og organisasjonar i Nord-Irland som støttar unionen mellom Nord-Irland og Storbritannia. Meir spesifikt kan Ulster Unionists referera til partiet Ulster Unionist Party (UUP), skipa i 1905 som ei vidareutvikling av Irish Unionist Alliance i Ulster.

Brukt i den generelle tydinga refererer Ulster Unionists i dag til Democratic Unionist Party (DUP), Ulster Unionist Party (UUP), Traditional Unionist Voice (TUV), minipartiet Progressive Unionist Party (PUP) og Orangeordenen.

Før prosessen fram mot delinga av Irland i 1921 tala ein oftare om irske unionistar og relativt sjeldan om ulsterunionistar. I dag er det mindre vanleg og omstridd å omtala medlemer og tilhengjarar av unionsvenlege paramilitære organisasjonar som ulsterunionistar, sjølv om desse udiskutabelt er tilhengjarar av unionen mellom Nord-Irland og Storbritannia. I dag vert dei oftast kalla lojalistar. Historisk er det likevel ikkje tvil om at den militante Ulsterunionismen smugla våpen og dreiv med våpentrening i stor stil for å sikra Nord-Irland som britisk i åra før og etter delinga i 1921, blant anna i regi av Ulster Volunteer Force (UVF).

Ulster

Nord-Irland (seks gamle irske grevskap) og den historiske Ulster-provinsen (ni gamle irske grevskap) på den irske øya er ikkje heilt geografisk samanfallande. Tre av ulstergrevskapa ligg i Republikken Irland. Omgrepet Ulster vert likevel ofte nytta i betydninga Nord-Irland.

Historie

Ulsterunionismen frå 1921 til 1970-talet

Frå grunnlegginga av Nord-Irland i 1921 og fram til 1972 var Ulster Unionist Party (UUP) og Orangeordenen dei to sentrale unionistorganisasjonane. Frå skipinga i 1905 oppnemnde Orangeordenen 50 av dei 200 medlemene i Ulster Unionist Council, og berre svært få UUP-medlemer med posisjonar i partiet heilt fram til langt utpå 1970-talet stod utanfor Orangeordenen.

Brot av banda mellom Orangeordenen og Ulster Unionist Party

Orangeordenen og Ulster Unionist Party hadde formelle organisatoriske band til kvarandre heilt til Orangeordenen braut desse banda i 2004. Dette brotet var dels eit uttrykk for at unionismen hadde vorte tydeleg politisk fragmentert i tiåra føre, men var nok også eit uttrykk for at Orangeordenen meinte at Ulster Unionist Party hadde gjeve for mykje etter for ynskjemål frå republikanarane i fredsprosessen for Nord-Irland i 1990-åra.

Frå Ulster Unionist Party til Democratic Unionist Party som dominante

Ulster Unionist party har hatt klårt fallande oppslutnad frå ein topp på 83,8 prosent av røystene i Nord-Irland i valet til det britiske Underhuset i 1923. Fram til tidleg på 1970-talet samla partiet støtte frå i overkant av 50 prosent av veljarane, og heldt seg på ein oppslutnad på over 30 prosent til og med 1997. Etter langfredagsavtala i 1998 har partiet falle vidare i oppslutnad, og sidan 2003 har Democratic Unionist Party (DUP) vore uutfordra som det største unionistpartiet i Nord-Irland. Democratic Unionist Party fekk likevel ein tydeleg tilbakegang ved valet til det nordirske parlamentet i 2022. Då fekk fløypartiet Traditional Unionist Voice (TUV) 7,6 prosent av røystene, medan det gamle dominante unionistpartiet UUP berre fekk 11,2 prosent av røystene – og var redusert til fjerde største parti i Nord-Irland.

Uvisse om framtida

For alle ulsterunionistar er det ei stor utfordring at det republikanske partiet Sinn Féin i 2022 for fyrste gong fekk størst oppslutnad i eit val i Nord-Irland. Ulsterunionistar fryktar at dette vert eit viktig steg på vegen til oppløysing av unionen mellom Nord-Irland og Storbritannia, og til irsk samling. Pessimistar innanfor Ulsterunionismen fryktar i dag at republikanarane om kort tid kan sitja med regjeringsmakta på båe sidene av grensa gjennom Irland, og at resultata frå folketeljinga i 2021 vil visa at personar som har vokse opp med katolisisme som religion i heimen (kulturelle katolikkar) for fyrste gong vil vera i fleirtal. Det er både fagleg usemje og uvisse om i kva grad religion eigenleg har vore konflikttemaet, og i kva grad religion påverkar den politisk ståstaden i spørsmålet om framhald av unionen eller irsk samling i ein sjølvstendig republikk.

Dei meir optimistiske peikar på at det er lite sannsynleg at eit slikt fleirtal vil koma så raskt, og at irsk samling uansett vil krevja at eit fleirtal røyster for det i folkerøysting. Meiningsmålingar tyder framleis på eit klårt fleirtal for framhald av unionen.

Likevel er det vanleg å rekna med at Ulsterunionismen i båe tydingane av omgrepet er i ei slags krise på 2020-talet, både politisk (fragmentering og oppslutnad) og demografisk.

Les meir i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Boyce, David George & O'Day, Alan (red.) (2001), Defenders of the Union. A Survey of British and Irish Unionism since 1801. Routledge.
  • Harbinson, John Fitzsimons (1973), The Ulster Unionist Party 1882–1973. Its development and organisation. Blackstaff Press.
  • Jackson, Alvin (2017), Loyalists and Unionists. Kapittel 3 i Jackson, A. (red.), The Oxford Handbook of Modern Irish History. Oxford University Press.
  • Loughlin, James (1995), Ulster Unionism and British National Identity since 1885. Pinter.
  • Patterson, Henry & Kaufmann, Eric (2007), Unionism and Orangeism in Northern Ireland since 1945. The decline of the loyal family. Manchester University Press.

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg