Nord-Irland vart eiga politisk eining i Det foreinte Kongeriket Storbritannia og Nord-Irland då britane delte Irland i 1921. Både lenge før og i tida etter har området vore sentrum for valdeleg og politisk konflikt om engelsk/britisk kolonisering og om dei maktforholda denne skapte. Særleg kjend er den tretti år lange konfliktperioden «the troubles», då nesten 4000 personar mista livet fram til langfredagsavtala (1998). Hele artikkelen