Nord-Irlands historie

Nord-Irlands historie som politisk enhet strekker seg fra 1921, da Irland ble delt, og til dags dato. Nord-Irland var særlig preget av voldelig konflikt i årene rundt tilblivelsen og i en trettiårsperiode fra slutten av 1960-tallet ("the Troubles"). Politisk har det vært strid om Nord-Irlands status siden før delingen av Irland. Både politisk og faglig har det vært uenighet om hva som er stridens kjerne. Hele artikkelen