United Irishmen, irsk organisasjon, stiftet 1791 av Wolfe Tone (1763–98). Kravene om reform av det irske parlament og likestilling for katolikker og dissentere ble ikke oppfylt, og United Irishmen fulgte de ledere som var påvirket av den franske revolusjons ideer og satte sitt håp til Frankrike. United Irishmen ble forbudt 1794, men reorganisert som en hemmelig militær organisasjon i nært samarbeid med Paris. Det franske landgangsforsøk 1796–97 slo feil, og opprørene 1798 og 1803 ble knust. Tradisjonene fra United Irishmen levde videre under nye navn (Ribbon Men, Saint Patrick's Boys) og spilte en rolle for de senere nasjonale bevegelser i Irland.