Martin Linge er et petroleumsfelt i Nordsjøen i blokk 30/7. Feltet het opprinnelig Hild-feltet. Operatør er fra mars 2018 Equinor. Tidligere var Total E&P Norge operatør. Equinor har nå 70 prosent eierandel i lisensen, mens Petoro har 30 prosent.

Funnet 30/7-6 Hild ble påvist i 1978 nær delelinjen til britisk sektor, omtrent 42 kilometer vest for Osebergfeltet. Den 11. juni 2012 kunngjorde Olje- og energidepartementet at plan for utbygging og drift (PUD) for feltet ble godkjent, og at feltnavnet ble Martin Linge, oppkalt etter offiseren Martin Linge.

Produksjonsstart for feltet er planlagt til 2019. Utvinnbare reserver er per 2017 estimert til 10,8 millioner Sm3 (standard kubikkmeter) olje, 25,7 milliarder Sm3 gass og 2,1 millioner tonn NGL.

Feltet utbygges med en integrert produksjonsplattform med stålunderstell samt et lagringsskip (FSO) for lagring av olje og kondensat. Plattformen skal drives med kraft fra land, med krafttilførsel gjennom en 170 kilometer lang kabel fra Kollsnes.

Rikgassen skal transporteres gjennom en rørledning til FUKA transportsystem på britisk sektor. Olje og kondensat skal eksporteres med tankskip med lasting fra FSO-skipet.

Vanndybde ved Martin Linge er 115 meter.

Det var Rasmussen-riggen Polyglomar Driller som i 1975 boret og fant det som senere ble Martin Linge-feltet.

Polyglomar Driller av Rasmussengruppen AS. Gjengitt med tillatelse

Det var under Norsk Hydros letekampanje sommeren 1975 at det ble funnet olje i blokk 30/7, vel 1750 meter under havbunnen i en del av Frigg-formasjonen. Norsk Hydro var operatør og boret på vegne av den såkalte Petronord-gruppen og Statoil.

Det var Rasmussen-riggen «Polyglomar Driller» som boret for Norsk Hydro. Boringen markerte også for Norsk Hydro at selskapet var blitt Norges første fullt utviklede oljeselskap, det vil si at selskapet ivaretok funksjonene utforskning, produksjon, raffinering, distribusjon og videreforedling av petroleum.

I 1978 ble det gjort et stort gassfunn i samme blokk på nesten 4000 meter under havbunnen. Estimerte reserver for utvinnbar olje er vel 5,9 millioner Sm3 olje og 20,4 milliarder Sm3 gass og 2,9 millioner Sm3 kondensat. Totalt tilsvarer dette 189 millioner fat oljeekvivalenter.

Norsk Hydro gjorde i begynnelsen av 1980-årene fortløpende vurderinger om utbyggingsmuligheter for Hild-feltet, men kompleksiteten i reservoaret, med høy temperatur og høyt trykk, gjorde at utbygging ville bli for dyrt og ikke lønne seg.

Total kjøpte Elf Aquitaine Norge sine andeler i utvinningslisens 040, mens BP var operatør for nabolisensen 043. De to lisensene ble slått sammen under ett operatørskap i 2005, da med Total E&P Norge som operatør.

Mellom 1975 og 2005 ble det 11 brønner i 040-lisensen. Hver eneste gang ble det påvist olje og gass. I 043-lisensen boret BP tre brønner, hvorav to påviste gass.

Etter at ny seismikk ble samlet inn fra området i 2005, bestemte Total seg i 2009 for å bore igjen. Resultatene viste at funnene var drivverdige, og feltet kunne bygges ut ved hjelp av ny teknologi. Total kunne starte med en plan for utbygging og drift.

Planen ble vedtatt i Stortinget 11. juni 2012. Prisanslaget for hele utbyggingen ble anslått til 25,9 milliarder kroner (2011-kroner). Planlagt produksjonsstart ble satt til fjerde kvartal 2016, mens forventet produksjonsperiode var på 11 år. Balanseprisen ble satt til 59 dollar fatet.

Martin Linge-feltet skal forsynes med strøm fra land via en 170 kilometer lang vekselstrømkabel fra Kollsnes i Hordaland. Kabelen ble lagt sommeren 2015.

Total har også bygget et digitalt driftssenter ved selskapets kontor i Dusavik i Stavanger for å kunne fjernstyre driften av plattformen.

I desember 2012 tildelte Total et konsortium bestående av franske Technip og verftet Samsung Heavy Industries i Geoje i Sør-Korea byggingen av plattformdekket. Understellet på 16 500 tonn ble bygget av Kværner i Verdal.

Lagerskipet (FSO) for lagring av olje og kondensat er en ombygget bøyelaster fra rederiet Knutsen O.A.S Shipping AS. «Hanne Knutsen» ble bygget om ved Remontowa Shiprepair Yard i Gdansk i Polen. Total inngikk en leieavtale med Knutsen O. A. S Shipping AS for å bruke «Hanne Knutsen» som lagerskip på feltet.

Boligmodulen med helikopterdekk ble bygget av Apply Emtunga i Sverige. Boligseksjonen har 95 sengeplasser.

Tidlig i byggeprosessen i Sør-Korea ble det klart at framdriften ikke gikk som planlagt. Høsten 2015 la Total fram overskridelser i Martin Linge-utbyggingen. Prisen var kommet opp i 34,8 milliarder kroner (2015-kroner).

Oppstart ble samtidig utsatt til januar 2018. I oktober 2017 var priset steget ytterligere, til 41,3 milliarder kroner. Den totale prisstigningen hadde vært på 42 prosent. Total forskjøv også produksjonsstart til første halvdel i 2019.

Underveis i byggeprosessen viste Total til ulike årsaker for forsinkelsene. Noe hang sammen med at detaljprosjekteringer som Technip var ansvarlig for, gikk for seint, noe som igjen medførte konsekvenser for framdriften i byggearbeidene på Samsungs verft i Sør-Korea.

I tillegg ble det vist til at verftet prioriterte å få ferdige andre, større oppdrag, noe som gikk ut over Martin Linge-byggingen.

1. mai 2017 var det en arbeidsulykke på byggingen av Martin Linge. Seks arbeidstakere omkom da en 32 tonn tung kran veltet og knakk på verftet Samsung Heavy Industries. I tillegg ble 22 arbeidere skadet.

Dette førte til at det ble en ny debatt om den mangelfulle sikkerhetskulturen ved de asiatiske verftene.

Equinor (tidligere Statoil) overtok Martin Linge-prosjektet formelt 19. mars 2018. Dette skjedde etter at Equinor i november 2017 kjøpte Totals andel på 51 prosent i Martin Linge-feltet og overtok samtidig operatørskapet.

Handelen inkluderte også overtakelse av Garantiana-funnet på norsk sokkel. Her overtok Equinor operatørskapet med en eierandel på 40 prosent.

Total fikk 12 milliarder kroner for avtalen, mens Equinor fikk en skattefordel verdt over 8 milliarder kroner.

I mars 2018 kom prosessmodulene til Rosenberg WorleyParson i Stavanger. Her ble utbedringer foretatt, og modulene ble klargjort før utseiling til feltet. Det spesialbygde fartøyet «Black Marlin» fraktet modulene.

Boligmodulen med helikopterdekk la til kai i Sandnes i april 2018. I juni 2018 ble det også klart at norske myndigheter med Petroleumstilsynet i spissen skal gå gjennom flere av de store skandaleprosjektene på norsk sokkel de senere årene. Utbyggingene av feltene Martin Linge, Goliat og Aasta Hansteen var felt som myndighetene skulle se nærmere på.

I juli 2018 seilte modulene ut til feltet. Her var totalt mellom 1500 og 2000 oljearbeidere i rotasjon for å fullføre det kompliserte oppkoblingsarbeidet.

Equinor som er ny operatør på Martin Linge har ikke ønsket å tidfeste oppstart for feltet. Total E&P på sin side hadde satt seg mål om produksjonsstart i andre kvartal 2019.

Ved framleggingen av forslag til statsbudsjett for 2019, kom det fram at Equinor utsatte oppstart til første halvdel av 2020. Samtidig var overskridelsene nå kommet opp i 17,4 milliarder kroner (2018-kroner). Den nye prisen var anslått til 47,1 milliarder kroner. En økning på 59 prosent sammenlignet med utbyggingsplanen som ble vedtatt i 2012.

Deler av prisøkningen skyldtes også tekniske, regnskapsmessige bokføringer. Equinor hadde gjort en endring på føring av kostnader fra drift til investering som utgjorde vel 1,35 milliarder kroner, mens 3,6 milliarder var knyttet til gjenværende arbeid.

 • Klassekampen, 30. april 2018: «Oljeofrene vi glemte».
 • Oljedirektoratet
 • Prop. 85 S (2011-2012), Utbygging og drift av Martin Linge
 • Statsbudsjettet 2016, Olje- og energidepartementet, Prop. 1 S (2015-2016).
 • Statsbudsjettet 2017, Olje- og energidepartementet, Prop. 1 S (2016-2017).
 • Statsbudsjettet 2018, Olje- og energidepartementet, Prop. 1 S (2017-2018).
 • Stavanger Aftenblad, 5. juli 1975: «Hydro på norsk blokk».
 • Stavanger Aftenblad, 6. juli 1999: «Totalfina vil kjøpe opp Elf».
 • Stavanger Aftenblad, 24. august 2010: «Gammel Total-dame endelig klar».
 • Stavanger Aftenblad, 2 mai 2017: «Seks mistet livet under bygging av norsk plattform».
 • Stavanger Aftenblad, 8. juli 2017: «Setter 200 arbeidsplasser på vent».
 • Stavanger Aftenblad, 13. oktober 2017: «Martin Linge blir 42 prosent dyrere enn planlagt».
 • Stavanger Aftenblad, 28.november 2017: «Statoil-sjefen lot seg overbevise til å kjøpe verkebyllen».
 • Stavanger Aftenblad, 31. mars 2018: «Her er Martin Linge – en rådyr oljekjempe fra Asia».
 • Stavanger Aftenblad, 16. juni 2018: «Skandaleprosjekter på norsk sokkel skal under lupen».
 • Stavanger Aftenblad, 25. juni 2018: «Jobber døgnet rundt for å få Martin Linge klar».
 • Stavanger Aftenblad, 14. juli 2018: «Martin Linge-plattformen er på vei mot Nordsjøen».
 • Stavanger Aftenblad, 9. oktober 2018: «Ny sprekk for Martin Linge gir mer penger til Rosenberg».
 • Teknisk Ukeblad, 19. mai 2017: «To oljefelt godkjent med femten minutters mellomrom: Det ene går som ei klokke i Nordsjøen. Det andre sliter i Korea
 • Teknisk Ukeblad, 1. mai 2017: «Ny Korea-tragedie på norsk prosjekt: Seks personer omkom på Martin Linge».

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.