Faktaboks

Lauritz Sømme

Lauritz Sverdrup Sømme

Født
7. mars 1931
Portrett
Lauritz S. Sømme mottok i 2012 Bonnevieprisen for sitt livslange arbeid med å popularisere biologi.
Portrett
Lisens: CC BY SA 3.0

Lauritz Sømme er en norsk entomolog (insektforsker). Han har vært dr.philos., dosent og professor ved Universitetet i Oslo. Sømme er en internasjonalt anerkjent spesialist på insektenes ulike mekanismer for å tåle kulde, blant annet under overvintring. Han har en omfattende produksjon av håndbøker og populærvitenskap, også etter at han ble pensjonist i 1998.

Utdanning og forskning

Spretthalearten Isotoma Habitus

Sømme oppdaget flere mekanismer for kuldetoleranse hos små virvelløse dyr. Visse spretthaler kan for eksempel overleve vinteren, innkapslet i is, uten tilgang på oksygen ved å produsere melkesyre.

Satelittbilde av Bouvetøya
Sømme har deltatt på flere ekspedisjoner til polare områder, blant annet Bouvetøya.

Lauritz Sømme tok cand.real.-eksamen ved Universitetet i Oslo i 1958. I hovedfagsoppgaven viste han at husfluer og stikkfluer i norske fjøs var blitt resistente mot insektmiddelet DDT. Det var slike undersøkelser, og andres oppdagelser av at DDT gjorde stor skade i naturen ved å bli oppkonsentrert i næringskjedene, som førte til at DDT ble forbudt her til lands i 1970.

Sømme arbeidet deretter som stipendiatStatens Plantevern, hvor han studerte insekter i hus og lagrede matvarer – og insektresistens. Ett års studieopphold i Canada i 1962 la grunnlaget for doktorgraden i 1967 om kuldetoleranse hos insekter.

Evnen til å tåle kulde hos insekter og andre smådyr ble deretter hans viktigste arbeidsfelt, der han opparbeidet seg internasjonal anerkjennelse. I 1970 ble Lauritz Sømme ansatt som dosent i entomologi ved Universitetet i Oslo, og fra 1985 som professor. Den nyopprettede feltstasjonen på Finse ble viktig for mange av hans studier. Arbeidet med kuldetoleranse førte ham også til fjerne steder på kloden, både høye fjelltopper på ulike kontinenter, til Svalbard og Antarktis.

I løpet av tolv år deltok Sømme på hele seks ekspedisjoner i Antarktis: Tre med norske ekspedisjoner og tre med British Antarctic Survey. Der fortsatte han blant annet sine undersøkelser over kuldetoleranse hos ulike små landdyr. Det største ekte landlevende dyret i Antarktis er en spretthale (Collembola) som er omtrent to millimeter lang. Både seler og fugler der nede er avhengige av å finne mat i sjøen, og er dermed ikke ekte landdyr. Til og med den fjerntliggende Bouvetøya ble besøkt, med en dramatisk ilandstigning da gummibåten kantret i grov sjø.

Mens evnen til å tåle kulde hos insekter ofte skyldes evne til å underkjøle kroppsvæsken, eller produksjon av «frostvæske», særlig glyserol, fant Sømme i samarbeid med stipendiater helt nye mekanismer. Studiene på Finse viste blant annet at bladbillen Melasoma collaris og løpebillen Pelophila borealis tåler at kroppsvæsken fryser til is (ekstracellulær frysing). Sistnevnte bille, samt visse spretthaler og midd, kan faktisk overleve vinteren ved å være helt innkapslet i is. Dyrene overlever uten tilgang på oksygen ved å produsere melkesyre. En spesiell oppdagelse på Svalbard var at visse spretthaler og enchytraeider (små, hvite slektninger av meitemark) om høsten lar seg frysetørre langsomt for å tåle lave temperaturer om vinteren. Kontrollert inntørking (anhydrobiose) er en måte å overleve både tørke og kulde på.

Sømme er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og har fått Framkomiteens Nansenbelønning for sitt arbeid i polare områder.

Undervisning

Forside

Sømme har uteksaminert nærmere 50 cand.real/cand.scient.-kandidater og fire doktorgradsstudenter. Han har gitt undervisning i entomologi på alle nivåer og er kjent som en dyktig foreleser. Feltkurs har vært avholdt på Finse og Svalbard.

Formidling

Forside
Felthåndbok over hovedgruppene av virvelløse dyr på land og i ferskvann.

Sømme er en meget flittig person og har en omfattende produksjon av populærvitenskapelige artikler og bøker, inkludert ulike håndbøker. Han har også oversatt bøker og bidratt med flere hundre leksikalske artikler om virvelløse dyr som fagansvarlig i Store norske leksikon. Sømme har betydd mye for å spre kunnskap om insektenes unike tilpasninger, og om deres grunnleggende funksjoner i naturen. I 2012 mottok han Bonnevieprisen for sitt livslange arbeid med å popularisere biologi.

Norsk entomologisk forening

Forside
Sømme har skrevet faghistorien Entomologiens historie i Norge.

Lauritz Sømme var i en årrekke redaktør for Norsk entomologisk forenings tidsskrift Norwegian Journal of Entomology. I forbindelse med foreningens 100-års jubileum i 2004 utarbeidet han en omfattende bok om entomologiens og foreningens historie. Han ble i 2007 utnevnt til æresmedlem i foreningen.

Lauritz Sømme er sønn av zoolog og arvelighetsforsker Aslaug Sverdrup Sømme og zoolog og marinbiolog Iacob Dybwad Sømme.

Les mer i Store norske leksikon

Utvalgte publikasjoner

  • Sømme, L. 1967. Studies on cold-hardiness in insects. Avhandling (Dr.Phil), Universitetet i Oslo,– 66s. ill. Samling av særtrykk.
  • Conradi-Larsen, E.- M. & Sømme, L. 1973. Anaerobiosis in the overwintering beetle Pelophila borealis. Nature 245, 388-390.
  • Sømme, L. 1987. Insektenes suksess. En vellykket dyregruppe og dens tilpasning til miljøet. 134 s. Universitetsforlaget, Oslo.
  • Sømme, L. 1995. Invertebrates in hot and cold arid environments. Springer-Verlag, Berlin, 275 pp.
  • Sømme, L. & Birkemoe, T. 1997. Cold tolerance and dehydration in Enchytraeidae from Svalbard. J. Comp. Physiol. B167, 264-269.
  • Sømme, L. 1999. The physiology of cold hardiness in terrestrial arthropods. Eur. J. Entomol. 96, 1-10.
  • Sømme, L. og Hansen, L.O. (bilderedaktør) 2004. Entomologiens historie i Norge. 326 sider. Norsk entomologisk forening, Oslo.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg