Marinbiologi, studiet av dyr (marin-zoologi) og planter (marin-botanikk) som lever i havet, deres livsbetingelser og utbredelse. Jf. biologi, biologisk stasjon og hav.