Slektsforskning og genealogi

Genealogi, studiet av de enkelte slekters opprinnelse og sammenheng. I dagligtalen dekker begrepene et bredt tilfang av aktiviteter, alt fra amatørenes innsamling og sammenstilling av opplysninger om egen slekt til dyptgående studier av primærkilder og utprøving av hypoteser om sammenhenger mellom enkeltpersoner og slekter ut fra strengt vitenskapelige prinsipper. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jon Gunnar Arntzen

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 1040 artikler:

H

 1. Haffner
 2. Hagerup
 3. Hagerup – En slekt som stammer fra Hans Hagerup i Helsingør
 4. Hagerup – En slekt som stammer fra handelsmann Eiler Bertelsen Kongel (1665-1750)
 5. Hagerup – slektsnavn
 6. Hambro
 7. Hamilton – skotsk adelsslekt
 8. Hammarskjöld
 9. Hammond – norsk slekt av engelsk opprinnelse
 10. Haneborg
 11. Hansson
 12. Hansteen
 13. Harbitz
 14. Harboe
 15. Hardenberg
 16. Hartmann
 17. Hartmann – En dansk slekt som stammer fra komponisten Johann Ernst Hartmann (1726-93)
 18. Hartmann – En dansk-norsk slekt som stammer fra borger i Braunschweig Christopher Hartmann (1575-1629)
 19. Hartmann – En dansk-norsk slekt som stammer fra rådmann i Roskilde
 20. Hartmann – En norsk slekt hvis eldste kjente medlem
 21. Hauch
 22. Hauteville
 23. Haxthausen
 24. Heftye
 25. Hegermann
 26. Heiberg
 27. Hertzberg – Holmestrandsslekten
 28. Hertzberg – slekter
 29. Hertzberg – vestlandsslekten
 30. Hessen – vidt forgrenet tysk fyrstehus
 31. Hestbøætten
 32. Heuch
 33. Heyerdahl
 34. Hielm
 35. Hielmstierne
 36. Hille
 37. Hirsch
 38. Hjort
 39. Hoel
 40. Hoff
 41. Hoff – En slekt som stammer fra dragonløytnant Hans Johansen Hoff fra gården Hoff i Oslo (Vestre Aker)
 42. Hoff – En slekt som stammer fra kirkesanger i Larvik Ole Jacob Hoff
 43. Hoff – Hoff Rosenkrone
 44. Hohenlohe
 45. Hohenlohe – den eldre linje
 46. Hohenlohe – den yngre linje
 47. Holberg
 48. Holck
 49. Holck – Den danske slekten Holck fra Sønderjylland er kjent siden 1378
 50. Holck – Holk
 51. Holck – von Holck
 52. Holmboe
 53. Holmboe – Fogd Jens Holmboes linje
 54. Holmboe – Stiftsprost Otto Holmboes linje
 55. Holmboe – oberst Hans Holmboes linje
 56. Holmsen
 57. Holst
 58. Holst – En slekt som kan føres tilbake til Poul Christian Holst fra Jylland (død 1775)
 59. Holst – En slekt som stammer fra Rasmus Christensen (1657-1712)
 60. Holst – En slekt som stammer fra kjøpmann i Drammen Christian Holst
 61. Holst – slekt
 62. Holst – slekt fra København
 63. Holstein – dansk og tysk uradelsslekt som stammer fra Mecklenburg
 64. Holtermann
 65. Hopstock
 66. Horn
 67. Horn – En slekt som føres tilbake til Lars Nielsen Horn (ca. 1660-1735)
 68. Horn – En slekt som føres tilbake til kammerråd Hans Jochum Horn
 69. Horn – svenske og finske adelsslekter
 70. Horn – svenske og finske adelsslekter – 1
 71. Horn – svenske og finske adelsslekter – 2
 72. Horneman
 73. Horneman – En slekt som stammer fra Jens Bondesen (ca. 1605-1685)
 74. Horneman – En slekt som stammer fra kjøpmann i Næstved Hans Hornemann (død 1680)
 75. Horneman – En slekt som stammer fra kjøpmann i Trondheim Henrik Hornemann
 76. Howard
 77. Huitfeldt
 78. Hvide-slekten
 79. Hvide-slekten – Danmarks mektigste stormannsslekt på 1100- og 1200-tallet
 80. Hvide-slekten – En slekt som kan føres tilbake til marsk Stig Anderssøn Hvide (død 1293)
 81. Høeg

K

 1. Kaas
 2. Kaas – Kaas med muren
 3. Kaas – Kaas med sparren
 4. Kallevig
 5. Kaltenborn
 6. Kane
 7. Kantakuzenos
 8. Kaurin
 9. Keilhau
 10. Kennedy
 11. Kennedy – Edward Moore
 12. Kennedy – Eunice
 13. Kennedy – Joseph Patrick
 14. Kennedy – Kathleen
 15. Kennedy – Patricia
 16. Kennedy – Robert Francis
 17. Kennedy – Rose Marie
 18. Kennedy – klan
 19. Kielland
 20. Kielland – Jacob Jansen Kiellands gren
 21. Kielland – Jan Kiellands gren
 22. Kielland – Morten Henrik Kiellands gren
 23. Kierulf
 24. Kildal
 25. Kinck
 26. Kindem, Lars Olson
 27. Kinsky von Wchinitz und Tettau
 28. Kiær
 29. Kjerschow
 30. Klaveness
 31. Klingenberg
 32. Klingenberg – Claus Andreas Klingenbergs slekt
 33. Klingenberg – Hans Christian Klingenbergs slekt
 34. Klingspor
 35. Klouman
 36. Knagenhjelm
 37. Knudtzon
 38. Knuth
 39. Knuth til Christiansdal
 40. Knuth til Conradsborg
 41. Knuth til Knuthenborg
 42. Knuth-Winterfeldt
 43. Koefoed
 44. Koefoed – Hans
 45. Koefoed – Poul
 46. Kolderup
 47. Kolderup – Andreas
 48. Kolderup – Jesper Andersen
 49. Konow
 50. Koren
 51. Krabbe
 52. Kraft
 53. Krag
 54. Krag – i Jylland
 55. Krag – i Sjælland
 56. Krag – slekter
 57. Krag-Juel-Vind-Frijs
 58. Krefting
 59. Krog
 60. Krog – slekt etter Christen Krog
 61. Krog – slekt etter Lars Andersen Krog
 62. Krog – slekt etter Lauritz Nielssøn Krog
 63. Krogh, Ferdinand Christian Herman von
 64. Krognos
 65. Krohg – norsk slekt
 66. Krohn – danske slekter
 67. Krohn – danske slekter – Slekt som stammer fra Friedrich Christian Krohn
 68. Krohn – danske slekter – Slekt som stammer fra Hans Krohn
 69. Krohn – norske slekter
 70. Krohn – norske slekter - Slekt som stammer fra Hans Krohn
 71. Krohn – norske slekter - Slekt som stammer fra Johan Jørgen Krohn
 72. Krok
 73. Kruckow
 74. Kruckow – dansk uradelsslekt
 75. Kruckow – norsk adelsslekt
 76. Krummedike
 77. Krumpen
 78. Köprülü
 79. kommendörsätt

S

 1. Sackville
 2. Salomon Rothschild
 3. Sandbuætten
 4. Sandels
 5. Sars
 6. Sayn-Wittgenstein
 7. Schack
 8. Schauenburg
 9. Scheel
 10. Schilbred, Cornelius Severin Scheel
 11. Schimmelmann
 12. Schiøtz
 13. Schjelderup
 14. Schwarzburg
 15. Schwarzenberg
 16. Schweigaard
 17. Schøller
 18. Scipio
 19. Sehested
 20. Sehested – dansk slekt
 21. Sehested – holstensk uradelsslekt
 22. Seip
 23. Sejersted
 24. Selmer
 25. Seymour
 26. Sforza
 27. Sibbern
 28. Sinclair
 29. Sinding
 30. Sinding-Larsen
 31. Skaktavl
 32. Skanke
 33. Skard
 34. Skavlan – norsk slekt
 35. Skeel
 36. Skougaard
 37. Slekt og Data
 38. Smør
 39. Smør – middelalderslekt
 40. Smør – slekt
 41. Sobieski
 42. Sollied, Henning
 43. Somerset
 44. Somerset – adelsslekt
 45. Sommerfeldt
 46. Sparre
 47. Sparre – norsk slekt
 48. Sparre – sjællandsk slekt
 49. Sparre – skånsk slekt
 50. Sparre – svensk middelalderslekt
 51. Sparre – svensk slekt
 52. Spencer
 53. Sprengtporten
 54. Stabel
 55. Stabel – Bastian Stabels slekt
 56. Stabel – Østfold-grenen - Anders Hansen Stabels kognatiske etterkommere
 57. Stang
 58. Stang – eldre haldenslekt
 59. Stang – slekt fra Aremark
 60. Stang – yngre haldenslekt
 61. Stanley – adelsslekt
 62. Staurust
 63. Steffens, Haagen Krog
 64. Stenbock
 65. Stenersen – fra Gausdal
 66. Stenersen – fra Sørlandet
 67. Stenersen – norske slekter
 68. Stockfleth
 69. Stoltenberg
 70. Storm
 71. Storm – Jens Storms slekt
 72. Storm – Johan Gottlieb Torgersens slekt
 73. Storm – Ole Olsens slekt
 74. Stovreimsætten
 75. Strøm
 76. Strøm – Christen Nielsen Strøms slekt
 77. Strøm – Ole Henriksen Strøms slekt
 78. Stuart
 79. Stub
 80. Stumpe-ætten
 81. Sture – adelsslekter
 82. Sture – eldre Sture-slekt
 83. Sture – nyere Sture-slekt
 84. Sture – yngre Sture-slekt
 85. Stødle-ætten
 86. Sudreimsgodset
 87. Sudreimsætten
 88. Suhm
 89. Sundt
 90. Sundt – slekt fra Egersund
 91. Sundt – slekt fra Nederland
 92. Svendsen, Bastian
 93. Svenska adelns ättartavlor
 94. Sverdrup
 95. Svinhufvud
 96. Sømme
 97. Sørenssen
 98. slektshistorie
 99. slektsregister
 100. stamfar
 101. stamtavle
 102. stamtre