Slektsforskning og genealogi

Genealogi, slektsforskning, ættegransking, læren om de enkelte slekters opprinnelse og sammenheng.Genealogiske oversikter kan settes opp på flere måter. Anetavlen gjør rede for en persons forfedre: fire besteforeldre, åtte oldeforeldre osv. Stamtavlen, som begynner med en stamfar, behandler den agnatiske etterslekt (dvs. personer med avstamning direkte fra slektens menn, agnater), mens etterslektstavlen også omfatter kognatisk avkom (personer med avstamning gjennom slektens kvinneledd, kognater).Fremtredende norske genealoger er Bernt Moe (utgav Tidsskrift for den norske Personalhistorie, 1840–50), Wilhelm Lassen (Norske Stamtavler, bd. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jon Gunnar Arntzen

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 1043 artikler:

H

 1. Haffner
 2. Hagerup
 3. Hagerup – En slekt som stammer fra Hans Hagerup i Helsingør
 4. Hagerup – En slekt som stammer fra handelsmann Eiler Bertelsen Kongel (1665-1750)
 5. Hagerup – slektsnavn
 6. Hambro
 7. Hamilton – skotsk adelsslekt
 8. Hammarskjöld
 9. Hammond – norsk slekt av engelsk opprinnelse
 10. Haneborg
 11. Hansson
 12. Hansteen
 13. Harbitz
 14. Harboe
 15. Hardenberg
 16. Hartmann
 17. Hartmann – En dansk slekt som stammer fra komponisten Johann Ernst Hartmann (1726-93)
 18. Hartmann – En dansk-norsk slekt som stammer fra borger i Braunschweig Christopher Hartmann (1575-1629)
 19. Hartmann – En dansk-norsk slekt som stammer fra rådmann i Roskilde
 20. Hartmann – En norsk slekt hvis eldste kjente medlem
 21. Hauch
 22. Hauteville
 23. Haxthausen
 24. Heftye
 25. Hegermann
 26. Heiberg
 27. Hertzberg – Holmestrandsslekten
 28. Hertzberg – slekter
 29. Hertzberg – vestlandsslekten
 30. Hessen – vidt forgrenet tysk fyrstehus
 31. Hestbøætten
 32. Heuch
 33. Heyerdahl
 34. Hielm
 35. Hielmstierne
 36. Hille
 37. Hirsch
 38. Hjort
 39. Hoel
 40. Hoff
 41. Hoff – En slekt som stammer fra dragonløytnant Hans Johansen Hoff fra gården Hoff i Oslo (Vestre Aker)
 42. Hoff – En slekt som stammer fra kirkesanger i Larvik Ole Jacob Hoff
 43. Hoff – Hoff Rosenkrone
 44. Hohenlohe
 45. Hohenlohe – den eldre linje
 46. Hohenlohe – den yngre linje
 47. Holberg
 48. Holck
 49. Holck – Den danske slekten Holck fra Sønderjylland er kjent siden 1378
 50. Holck – Holk
 51. Holck – von Holck
 52. Holmboe
 53. Holmboe – Fogd Jens Holmboes linje
 54. Holmboe – Stiftsprost Otto Holmboes linje
 55. Holmboe – oberst Hans Holmboes linje
 56. Holmsen
 57. Holst
 58. Holst – En slekt som kan føres tilbake til Poul Christian Holst fra Jylland (død 1775)
 59. Holst – En slekt som stammer fra Rasmus Christensen (1657-1712)
 60. Holst – En slekt som stammer fra kjøpmann i Drammen Christian Holst
 61. Holst – slekt
 62. Holst – slekt fra København
 63. Holstein – dansk og tysk uradelsslekt som stammer fra Mecklenburg
 64. Holtermann
 65. Hopstock
 66. Horn
 67. Horn – En slekt som føres tilbake til Lars Nielsen Horn (ca. 1660-1735)
 68. Horn – En slekt som føres tilbake til kammerråd Hans Jochum Horn
 69. Horn – svenske og finske adelsslekter
 70. Horn – svenske og finske adelsslekter – 1
 71. Horn – svenske og finske adelsslekter – 2
 72. Horneman
 73. Horneman – En slekt som stammer fra Jens Bondesen (ca. 1605-1685)
 74. Horneman – En slekt som stammer fra kjøpmann i Næstved Hans Hornemann (død 1680)
 75. Horneman – En slekt som stammer fra kjøpmann i Trondheim Henrik Hornemann
 76. Howard
 77. Huitfeldt
 78. Hvide-slekten
 79. Hvide-slekten – Danmarks mektigste stormannsslekt på 1100- og 1200-tallet
 80. Hvide-slekten – En slekt som kan føres tilbake til marsk Stig Anderssøn Hvide (død 1293)
 81. Høeg

K

 1. Kaas
 2. Kaas – Kaas med muren
 3. Kaas – Kaas med sparren
 4. Kallevig
 5. Kaltenborn
 6. Kane
 7. Kantakuzenos
 8. Kaurin
 9. Keilhau
 10. Kennedy
 11. Kennedy – Edward Moore
 12. Kennedy – Eunice
 13. Kennedy – Joseph Patrick
 14. Kennedy – Kathleen
 15. Kennedy – Patricia
 16. Kennedy – Robert Francis
 17. Kennedy – Rose Marie
 18. Kennedy – klan
 19. Kielland
 20. Kielland – Jacob Jansen Kiellands gren
 21. Kielland – Jan Kiellands gren
 22. Kielland – Morten Henrik Kiellands gren
 23. Kierulf
 24. Kildal
 25. Kinck
 26. Kindem, Lars Olson
 27. Kinsky von Wchinitz und Tettau
 28. Kiær
 29. Kjerschow
 30. Klaveness
 31. Klingenberg
 32. Klingenberg – Claus Andreas Klingenbergs slekt
 33. Klingenberg – Hans Christian Klingenbergs slekt
 34. Klingspor
 35. Klouman
 36. Knagenhjelm
 37. Knudtzon
 38. Knuth
 39. Knuth til Christiansdal
 40. Knuth til Conradsborg
 41. Knuth til Knuthenborg
 42. Knuth-Winterfeldt
 43. Koefoed
 44. Koefoed – Hans
 45. Koefoed – Poul
 46. Kolderup
 47. Kolderup – Andreas
 48. Kolderup – Jesper Andersen
 49. Konow
 50. Koren
 51. Krabbe
 52. Kraft
 53. Krag
 54. Krag – i Jylland
 55. Krag – i Sjælland
 56. Krag – slekter
 57. Krag-Juel-Vind-Frijs
 58. Krefting
 59. Krog
 60. Krog – slekt etter Christen Krog
 61. Krog – slekt etter Lars Andersen Krog
 62. Krog – slekt etter Lauritz Nielssøn Krog
 63. Krogh, Ferdinand Christian Herman von
 64. Krognos
 65. Krohg – norsk slekt
 66. Krohn – danske slekter
 67. Krohn – danske slekter – Slekt som stammer fra Friedrich Christian Krohn
 68. Krohn – danske slekter – Slekt som stammer fra Hans Krohn
 69. Krohn – norske slekter
 70. Krohn – norske slekter - Slekt som stammer fra Hans Krohn
 71. Krohn – norske slekter - Slekt som stammer fra Johan Jørgen Krohn
 72. Krok
 73. Kruckow
 74. Kruckow – dansk uradelsslekt
 75. Kruckow – norsk adelsslekt
 76. Krummedike
 77. Krumpen
 78. Köprülü
 79. kommendörsätt

S

 1. Sackville
 2. Salomon Rothschild
 3. Sandbuætten
 4. Sandels
 5. Sars
 6. Sayn-Wittgenstein
 7. Schack
 8. Schauenburg
 9. Scheel
 10. Schilbred, Cornelius Severin Scheel
 11. Schimmelmann
 12. Schiøtz
 13. Schjelderup
 14. Schjelderup – Anna Schjelderups slekt
 15. Schjelderup – Maren Schjelderups slekt
 16. Schjelderup – biskop Jens Schjelderups slekt
 17. Schjelderup – sogneprest Jørgen Schjelderups slekt
 18. Schwarzburg
 19. Schwarzenberg
 20. Schweigaard
 21. Schøller
 22. Scipio
 23. Sehested
 24. Sehested – dansk slekt
 25. Sehested – holstensk uradelsslekt
 26. Seip
 27. Sejersted
 28. Selmer
 29. Seymour
 30. Sforza
 31. Sibbern
 32. Sinclair
 33. Sinding
 34. Sinding-Larsen
 35. Skaktavl
 36. Skanke
 37. Skard
 38. Skavlan – norsk slekt
 39. Skeel
 40. Skougaard
 41. Smør
 42. Smør – middelalderslekt
 43. Smør – slekt
 44. Sobieski
 45. Sollied, Henning
 46. Somerset
 47. Somerset – adelsslekt
 48. Sommerfeldt
 49. Sparre
 50. Sparre – norsk slekt
 51. Sparre – sjællandsk slekt
 52. Sparre – skånsk slekt
 53. Sparre – svensk middelalderslekt
 54. Sparre – svensk slekt
 55. Spencer
 56. Sprengtporten
 57. Stabel
 58. Stabel – Bastian Stabels slekt
 59. Stabel – Østfold-grenen - Anders Hansen Stabels kognatiske etterkommere
 60. Stang
 61. Stang – eldre haldenslekt
 62. Stang – slekt fra Aremark
 63. Stang – yngre haldenslekt
 64. Stanley – adelsslekt
 65. Staurust
 66. Steffens, Haagen Krog
 67. Stenbock
 68. Stenersen – fra Gausdal
 69. Stenersen – fra Sørlandet
 70. Stenersen – norske slekter
 71. Stockfleth
 72. Stoltenberg
 73. Storm
 74. Storm – Jens Storms slekt
 75. Storm – Johan Gottlieb Torgersens slekt
 76. Storm – Ole Olsens slekt
 77. Stovreimsætten
 78. Strøm
 79. Strøm – Christen Nielsen Strøms slekt
 80. Strøm – Ole Henriksen Strøms slekt
 81. Stuart
 82. Stub
 83. Stumpe-ætten
 84. Sture – adelsslekter
 85. Sture – eldre Sture-slekt
 86. Sture – nyere Sture-slekt
 87. Sture – yngre Sture-slekt
 88. Stødle-ætten
 89. Sudreimsgodset
 90. Sudreimsætten
 91. Suhm
 92. Sundt
 93. Sundt – slekt fra Egersund
 94. Sundt – slekt fra Nederland
 95. Svendsen, Bastian
 96. Svenska adelns ättartavlor
 97. Sverdrup
 98. Svinhufvud
 99. Sømme
 100. Sørenssen
 101. slektshistorie
 102. slektsregister
 103. stamfar
 104. stamtavle
 105. stamtre